OKUL İŞLEYİŞİ

Okul-Aile İletişimi

Kemer Kids’ Garden’da aileler ağitim sürecinde ciddi bir rol oynarlar. Ortak bir dil benimsemek ve davranışsal yaklaşımlar eğitimin kalitesini arttıracaktır. Bu sebeple, program, gezi ve ekstra aktiviteler hakkında bilgi devamlı olarak verilecektir.

OkulAile iletişim uygulamamız ile de çocuğunuz ve okulumuz hakkında tüm gerekli bilgileri sizlere sunmaktadır. Ayrıca, uygulama aracılığıyla çocuğunuzun sınıf öğretmeni veya okul müdürü ile irtibat kurabilirsiniz. Gerekli olduğu durumlarda gün içerisinde çocuğunuzun sınıf öğretmenine telefondan da not bırakabilirsiniz. Öğretmenimiz sizi gün içinde ilerleyen saatlerde uygun olduğunda geri arayacaktır.

İlk Günler İlk birkaç gün çocuğunuzun anne-babasının yakınında olduğunu bilerek kendini güvende hissetmeye ihtiyacı vardır. Sınıfa girmeksizin, sizin okulda belli bir süre geçirmeniz gerekli olabilir.

Devamlılık (Gelme/Gelmeme)

Acil durumlarda, çocuğunuzu geç bırakacak, erken ya da geç alacak iseniz önceden bildirilmesi gerekmektedir. Çocuğunuz herhangi bir nedenle okula devam edemeyecekse lütfen bilgilendiriniz.

Sınıflar

Her yaş grubu için gerekli eğitim ekipmanları ile uygun olarak düzenlenmiş sınıflar mevcuttur. Günlük olarak, öğrenme aktivitesine direk katılımı sağlayan bloklar, ev, oyun ve kitap köşeleri düzenlenmiştir.

Atölye ve spor salonlarının her biri sanat ve spor sınıfları için hazırlanmıştır.

Bahçe

Belirli bir zaman süresince çocukların bahçemizden yaralamaları sağlanmaktadır. Bu nedenle, bahçede güvenli ve emin zaman geçirebilmesi için çocuklarınızı mevsime uygun giydirmeniz gerekmektedir. (örneğin şapka, eldiven).

Gelişim Raporları

Her çocuğun, dil, sosyal, duygusal, algısal ve psikomotor becerileri yazılı raporlarla bildirilir. Bu gelişim raporları 1. ve 2. dönemin sonlarında olmak üzere her çocuk için yılda 2 kere düzenlenir.

Portfolyolar

Her çocuk kendi sunum konusuna öğretmeniyle beraber karar verir. Portfolyoların sunumu her dönemde 1 defa olmak üzere, yılda 2 defa yapılır. Bu toplantıda, çocuklar aileleriyle portfolyolarını paylaşırlar ve yaptıkları işler hakkında bilgi verirler. Bu aktivitenin amacı; çocukların kendi gelişimlerinin farkına varmalarını ve iletişimlerinde ifade güçlerinin artışını sağlamaktır. Çocuk sunumunun anlatımını öğretmenin desteğiyle kendisi üstlenir.

SCHOOL PROCEDURES

School – Family Communication

At Kemer Kids Garden, Parents play a crucial part in the education process. Adopting a common language and behavioural approach will improve the quality of education.Due to this, information will constantly be sent as regards programme, outings and extra activities.

Our SchoolParent Application will provide all necessary information as regards your child and the school, Furthermore, you can contact either your childs teacher or the school manager via the application.

You can leave a note for your child’s teacher to telephone during the day if necessary,Your teacher will then call you at a suitable time later in the day.

First days

For the first few days,your child needs to feel secure knowing that his/her family is close by.Without actually entering the classroom , it may be necessary for you to remain within the school for a period of time.

Continuation (Attendance / Non attendance)

For urgent reasons, you may bring your child late or collect your child either early or late from school, though pre-notice must be given.

Please inform the school if your child cannot attend for whatever reason.

Classrooms

For every age group a suitably prepared classroom with necessary educational equipment is provided.On a daily basis, blocks, home, play and book centres are arranged to enable direct participation in learning activities.

Art work and sports classes are provided within a prepared workshop and sports salon respectively.

Garden

A set amount of time is provided for the children to benefit from our garden.It is, therefore, necessary to dress your child appropriately for the season.(for example hat / gloves) in order to be able to spend a safe and secure time within the garden.

Assessment of Development

Develapment reports

Each childs language , social , emotional , perceptual and psychomotor skills are assessed via written reports , These development reports will be given at the end of the lst and 2nd term , therefore each child will receive two.

Portfolios

Each child will jointly decide his/ her presentation subject with his/ her teacher.

Presentation of portfolios will ocur once a year, during the 2nd term. At this meeting , the children will share their portfolios with their parents, and give information about the work they’ve done , The aim of this activity is for the child to recognise his/ her own development and increase expressive communiation skills.

The child will take leadership of his / her presentation with the support of the teacher.