ONLARA ÖZEL BİR DÜNYA
Bahçeşehir Kemer Anaokulu, çocuktaki doğal merakı canlı tutarak öğrenmeyi eğlenme duygusuyla birleştirip, öğrenme isteği yaratır. Çocuklarda, kendilerine birey olarak yaşam boyu gerekecek olan düşünme becerilerini geliştirmek amaçtır.
Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun, ortam ve yaklaşımlar planlanır.
İşlemler ve yöntemler önemlidir, sonuca değil sürece bakılır. Bu süreçte öğrencilerin;

-Kendilerini ifade etme,
-Duygusal yetilerini kullanma, koordinasyon,
-Seçim yapma ve karar verme,
-Zamanı yapıcı biçimde kullanma,
-Özdenetim ve iç disiplin gerçekleştirme,
-Paylaşma, sosyalleşme,
-Doğa ve çevreye saygı açılarından gelişimleri hedeflenir.

Bahçeşehir Kemer Anaokulu, çocuk hakları ve aktif katılıma dayalı, bireysel farklar ile farklı zeka yapılarını dikkate alan, araştırma ve sorgulamayı teşvik eden, yaratıcılığı ön planda tutan, sürece odaklı, entegre ve proje bazlı, sürekli kendini yenileyen seçici bir eğitim sistemine sahiptir.
A SPECIAL WORLD FOR THEM

At Kemer Kids’ Garden, the children’s natural curiosity is blended with a sense of fun, to increase the will to learn. Our aim is to foster a lifelong reflective ability in our children.

Our approach to planning the surroundings is in accordance with the students’ interests and needs.
Our methods are important not just for the results gained but also for the process, during which our aims for the students are:
– to be able to express themselves,
– to have good use of their senses, coordination,
– to make choices and decisions,
– to make good use of their time,
– to self evaluate and be self disciplined,
– to share and be socially developed,
– to be aware of and respectful to nature and their surroundings
At KKG, children’s rights, active participation, individuality and varying intellectual styles are taken into account. Our distinctive and integrating, project based educational system, which is constantly being reviewed, encourages researching, enquiring, keeping creativity to the fore while appreciating and enjoying the process.